TRV:02697

ID TRV:02697
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Konstruksjon og materialkvaliteter for nye sporveksler er gitt i Teknisk spesifikasjon for sporveksler, kryss og sporforbindelser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre nye sporveksler blir konstruert og tilvirket i henhold til internasjonale krav og Bane NOR sine spesifikasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Konstruksjon