TRV:02700

ID TRV:02700
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overgang mellom sporveksel uten skinnehelning og normalt spor skal utjevnes ved hjelp av overgangsviller
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre plutselig overgang mellom to ulike skinnehelninger, noe som medfører plutselig endring av kontaktpunktgeometri og store laterale tilleggskrefter ved togpassering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Svilletype