TRV:02709

ID TRV:02709
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det tillates ikke å krumme klotoideveksler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En klotoideveksel har en lineær overgangskurve i avvikesporet. Det er ikke mulig å krumme en klotoideveksel og samtidig opprettholde geometriske krav i overgangskurven.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste_kurveradius_for_kurveveksler