TRV:02718

ID TRV:02718
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksler som er skiftet ut på grunn av slitasje kan gjenbrukes i sidespor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon