TRV:02720

ID TRV:02720
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporveksler på holdeplasser og andre sporområder utenom stasjon bør nummereres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon