TRV:02727

ID TRV:02727
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skråningstopp mer enn 2,5 m lavere enn skinnetopp: Dersom skråningstopp ligger lavere enn 2,5 m nedenfor skinnetopp skal avstanden spormidt - skråningstopp bestemmes av andre vurderinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utforkjøringer fra spornære veier får konsekvenser for jernbanetrafikken i form av sammenstøt tog/kjøretøy og driftstans pga. kjøretøy i/ved spor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Minste avstander som ikke krever sikringsanordninger