TRV:02730

ID TRV:02730
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Styrkeklasse for rekkverk: Styrkeklasse H4 skal benyttes når hastigheten på jernbanesporet er 140 km/h eller høyere, jf. Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utforkjøringer fra spornære veier får konsekvenser for jernbanetrafikken i form av sammenstøt tog/kjøretøy og driftstans pga. kjøretøy i/ved spor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Tilfredsstillende sikringsanordninger