TRV:02731

ID TRV:02731
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Rekkverkets lengde: Rekkverkets lengde skal beregnes ut fra kap. 4 i Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022) .
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utforkjøringer fra spornære veier får konsekvenser for jernbanetrafikken i form av sammenstøt tog/kjøretøy og driftstans pga. kjøretøy i/ved spor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Tilfredsstillende sikringsanordninger