TRV:02732

ID TRV:02732
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Arealbredden ved siden av et enkelt spor: Når det ikke er behov for en gangbane ved siden av sporet, skal arealbredden b være minst 7 m, uansett om arealet ved siden av sporet ligger i fall eller stigning, ref. Figur: Nødvendig arealbredde uten gangbane
  1. Unntak: Dersom det trengs gangbane skal bredden være minst 8 m, ref. Figur: Nødvendig arealbredde med gangbane.
En gangbane kan f.eks. være nødvendig der sporet fungerer som uttrekkspor.
Nødvendig arealbredde uten gangbane
Nødvendig arealbredde med gangbane
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering ved siden av sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Arealbredde avhengig av antall spor, sideterreng og gangbaner