TRV:02732

ID TRV:02732
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når det ikke er behov for en gangbane ved siden av sporet, skal arealbredden b være minst 7 m, uansett om arealet ved siden av sporet ligger i fall eller stigning.
  1. Unntak: Trenges en gangbane skal bredden være minst 8 m.
En gangbane kan f.eks. være nødvendig der sporet fungerer som uttrekkspor.

'"`UNIQ--figure-00000000-QINU`"'

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon