TRV:02733

ID TRV:02733
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når det ikke er behov for en gangbane ved siden av sporene, skal arealbredden b være minst 8 m.
  1. Unntak: Hvis arealet har en stigning som er større enn 1:1 skal arealbredden være minst 7 m.
  2. Unntak: Er det behov for en gangbane ved siden av sporene skal arealbredden økes med 1 m.
Nødvendig arealbredde ved siden av to eller tre parallelle spor
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering ved siden av sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon