TRV:02736

ID TRV:02736
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det bør settes opp et høyt flettverksgjerde som er 1,8 m eller høyere på veiskulderen.
Gjerdet har følgende hensikt:
  • å unngå at veifarende og jernbanens reisende eller personale blir skadet som følge av snøbrøyting på henholdsvis jernbanen eller veien
  • å unngå at arealet mellom jernbanen og veien blir benyttet til deponering av snø fra veien
Framgangsmåte F2 - Minimumsavstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom den spornære veien og jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon