TRV:02736

ID TRV:02736
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det bør settes opp et høyt flettverksgjerde som er 1,8 m eller høyere på veiskulderen.
Gjerdet har følgende hensikt:
  • å unngå at veifarende og jernbanens reisende eller personale blir skadet som følge av snøbrøyting på henholdsvis jernbanen eller veien
  • å unngå at arealet mellom jernbanen og veien blir benyttet til deponering av snø fra veien

'"`UNIQ--figure-00000000-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon