TRV:02749

ID TRV:02749
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

  • sporbaksing
  • pigging
  • saging
  • strossing i heng
  • bunnstrossing
  • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NORs profilkapasitet angitt i Network Statement blir kontinuerlig opprettholdt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt