TRV:02750

ID TRV:02750
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
  1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
  2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
  3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon