TRV:02750

ID TRV:02750
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Midlertidige innskrenkninger: Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
  1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
  2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
  3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre sammenstøt mellom tog og midlertidige konstruksjoner nær sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Midlertidige innskrenkninger