TRV:02751

ID TRV:02751
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Nærmere enn 1700 mm: Gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm, skal ikke rage over sporplanet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre sammenstøt mellom tog og gjenstander som er lagret i eller nær sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander