TRV:02753

ID TRV:02753
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal sporavsnittet mellom skifteveien og dekningsgivende objekt til skifteveien være fritt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at annet materiell ikke skal kunne komme inn i skifteveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) skiftevei .