TRV:02754

ID TRV:02754
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal sentralstilte sporveksler og avsporingstunger som inngår i skifteveien være kontrollert i korrekt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at skifteveien er uten hindringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei .