TRV:02755

ID TRV:02755
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal sentralstilte sporsperrer som inngår i skifteveien være kontrollert i avlagt posisjon.


Normal funksjonalitet er at sporsperrer (og avsporingstunger) som er lagt av i forbindelse med skiftevei og som er barriere mot område hvor det kan hensettes kjøretøy legges på automatisk etter at skifteveien er løst ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at skifteveien er uten hindringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei