TRV:02756

ID TRV:02756
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med en togvei, skiftevei, arbeidsområde eller område frigitt for lokal skifting.

Unntak:

  1. Skifteveien kan ha felles del med en togvei dersom skifteveien inngår i togveien.(NSS)
  2. Skifteveien kan ha felles del med motrettet skiftevei til samme spor dersom sporlengden er ≥ 250 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at det ikke skal komme annet materiell inn i en fastlagt skiftevei. Det gis et unntak dersom det er en lang skiftevei. Dette kan bidra til økt kapasitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei