TRV:02757

ID TRV:02757
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til togvei.

Unntak:

  1. Skifteveien kan ha felles del med en togveis sikkerhetssone dersom skifteveien forlenger togveien.(NSS)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å hindre sammenstøt mellom skift og tog som utilsiktet passerer sluttpunkt for togvei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei