TRV:02759

ID TRV:02759
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal skifteveien ha et dvergsignal i sluttpunktet som viser gyldig signalbilde.

Unntak:

  1. Gjelder ikke ved skiftevei som slutter i et buttspor, i et usikret område eller dersom skifteveien er begrenset med signal 106 eller grensestolpe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet beskriver hva som kan være sluttpunkt for skiftevei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 Skiftevei