TRV:02760

ID TRV:02760
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal et objekt som gir dekning til skifteveien være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at annet materiell ikke beveger seg inn i en skiftevei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 Skiftevei