TRV:02761

ID TRV:02761
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal ingen sporveksler, avsporingstunger og sporsperrer som inngår i skifteveien være frigitt for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal forhindre avsporing i skifteveien grunnet omlegging av sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei