TRV:02762

ID TRV:02762
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal skifteveiens begynnelsespunkt ikke være sperret i ”Kjøring forbudt”
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at et skift kan få tillatelse til å bevege seg inn i en fastlagt skiftevei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 (Fastlegging av) Skiftevei