TRV:02763

ID TRV:02763
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal et sporavsnitt som inngår i skifteveien ikke være sperret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at en skiftevei ikke sammenfaller med et område som er sikret for annen aktivitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 Skiftevei