TRV:02763

ID TRV:02763
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal et sporavsnitt som inngår i skifteveien ikke være sperret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.1 Skiftevei