TRV:02766

ID TRV:02766
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst En skiftevei skal ha dekningsgivende objekt i skifteveiens flanke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at andre kjøretøy beveger seg inn i skifteveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.2 Dekning for skiftevei