TRV:02768

ID TRV:02768
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en skiftevei og skifteveiens sikkerhetssone skal kunne utløses, skal samtlige krav til utløsing ved passasje eller ordre være oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet tydeliggjør at alle krav må være oppfylt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3 Utløsing av skiftevei og sikkerhetssone