TRV:02769

ID TRV:02769
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utløsing av skiftevei skal kun skje når, se Figur: Utløsing av skiftevei 1, Figur: Utløsing av skiftevei 2 og Figur: Utløsing av skiftevei 3 under:
  1. Innledende sporavsnitt er fritt
  2. Avsluttende sporavsnitt er belagt

Unntak:

  1. Dersom en skiftevei ikke inneholder et avsluttende sporavsnitt utstyrt med togdeteksjon skal skifteveien løse ut en gitt tid etter at innledende sporavsnitt har blitt fritt.

I Figur: Utløsing av skiftevei 1, Figur: Utløsing av skiftevei 2 og Figur: Utløsing av skiftevei 3 under vises hva som skal forstås med benevnelsene som benyttes for sporavsnitt i forbindelse med utløsing av skiftevei.

Figur: Utløsing av skiftevei
Figur: Utløsing av skiftevei
Figur: Utløsing av skiftevei
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet beskriver betingelser som må være oppfylt for at en skiftevei kan løses ut ved togpassasje.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.1 Utløsing av skiftevei ved passasje