TRV:02770

ID TRV:02770
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utløsing av skiftevei skal kun skje ved korrekt sekvens ved passasje, se Tabell: Korrekt passasjesekvens for skiftevei.

Unntak:

  1. Dersom en skiftevei er fastlagt mot belagt avsluttende sporavsnitt kan skifteveien løses ut når innledende sporavsnitt blir fritt.
Med korrekt sekvens ved passasje i en skiftevei menes at sekvensen til to etter hverandre følgende sporavsnitt i skifteveien kontrolleres som vist nedenfor. Korrekt passasje kontrolleres normalt fra og med innledende sporavsnitt til og med det sporavsnittet som må være belagt for at skifteveien skal løse ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å hindre at en skiftevei løses ut for tidlig som følge av feil på togdeteksjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.1 Utløsing av skiftevei ved passasje