TRV:02771

ID TRV:02771
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utløsing av en sikkerhetssone skal først igangsettes når et bestemt punkt i skifteveien er passert med skiftets første aksel.
Med bestemt punkt menes normalt sporavsnittet foran skifteveiens sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å beskrive når en sikkerhetssone skal løses ut. Den bør være fastlagt når et skift kan ha behov for den, uten å ta unødig kapasitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved passering