TRV:02771

ID TRV:02771
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utløsing av en sikkerhetssone skal først igangsettes når et bestemt punkt i skifteveien er passert med skiftets første aksel.
Med bestemt punkt menes normalt sporavsnittet foran skifteveiens sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved passering