TRV:02773

ID TRV:02773
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For at en sikkerhetssonen skal kunne utløses, skal skifteveien som sikkerhetssonen tilhører være utløst.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sikkerhetssonen er fastlagt så lenge det kan det kjøre skift på skifteveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved passering