TRV:02774

ID TRV:02774
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utløsing av en skiftevei ved ordre skal bare kunne igangsettes når begynnelsespunktet viser signal ”Kjøring forbudt” eller er mørkt (degradert fra ” Kjøring forbudt”).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at ingen nye tog får tillatelse til å kjøre inn på togveien nør utløsningen igangsettes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.3 Utløsing av skiftevei ved ordre