TRV:02775

ID TRV:02775
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Etter at utløsing er igangsatt ved hjelp av ordre skal skifteveien utløses etter 10 - 30 sekund.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tiden, sammen med operasjonelle prosedyrer, skal sikre at det ikke befinner seg tog i bevegelse på togveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.3 Utløsing av skiftevei ved ordre