TRV:02776

ID TRV:02776
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Manuell utløsing av en skiftevei skal samtidig utløse skifteveiens sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Betingelser og prosedyrer for utløsning av skiftevei skal sikre at et skift som befinner seg inne på skifteveien står i ro. Det vil da heller ikke være behov for en sikkerhetssone.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.4 Utløsing av sikkerhetssone ved ordre