TRV:02778

ID TRV:02778
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Avstand til lagrede gjenstander: Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig plass til drifts- og vedlikeholdsaktiviteter.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander