TRV:02778

ID TRV:02778
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon