TRV:02779

ID TRV:02779
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Spenningsførende deler: Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
Grafikkvisning Sikre at avstanden mellom opplagrede gjenstander og spenningsførende deler er tilstrekkelig slik at personsikkerheten mot farlige berøringsspenninger blir ivaretatt.
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander