TRV:02780

ID TRV:02780
Bok 522
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Stabilitet: Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikeholdsarbeider ikke reduserer stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Banelegeme