TRV:02782

ID TRV:02782
Bok 522
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vurdering av fyllingens stabilitet: Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet, bør hver fylling vurderes spesielt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fyllingens stabilitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Fyllinger