TRV:02783

ID TRV:02783
Bok 522
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Fyllingsutvidelse: Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.
Aktuelle tiltak ved stabilitetsproblemer og setninger i fyllinger kan være:
  • masseutskifting med grus i fyllingsskråning/-fot
  • masseutskifting med lettklinker eller annen lett masse
  • legge filterfylling utenfor og mot fyllingen på nedstrøms side
  • legge motfylling
  • oppstramming av fylling med geonett, gabioner eller tørrmur
  • breddeutvidelse med ”overbredde”
  • grunnforsterkning
Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fyllingens stabilitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Fyllinger