TRV:02802

ID TRV:02802
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et område som skal benyttes for lokal skifting skal avgrenses av hovedsignal, stoppskilt, dvergsignal, sporsperre, avsporingstunge eller sporveksel.

Unntak:

  1. Gjelder ikke når området ender i et buttspor, i et usikret område eller dersom området avgrenses med en grensestolpe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.1 Områdets avgrensning (lokalt skifteområde)