TRV:02803

ID TRV:02803
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et område som skal benyttes for lokal skifting skal sikres av dekningsgivende objekter.


Signalene merket (a) er dekningsgivende for det lokalt frigitte området.

Signalene merket (b) avgrenser det frigitte områdets utstrekning (sluttpunkt for det frigitte området). I motsatt ende er det regelen om at det ikke skal skiftes nærmere innkjørhovedsignalet eller et innkjørstoppskilt enn 20 meter som avgrenser områdets utstrekning.

Figur: Lokalt frigitt område
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.1 Områdets avgrensning (lokalt skifteområde)