TRV:02805

ID TRV:02805
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal objekt som gir dekning til området være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokal skifting