TRV:02806

ID TRV:02806
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal objekt som begrenser skifteområdets utstrekning være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokal skifting