TRV:02809

ID TRV:02809
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når ordre om oppheving av et område som er frigitt for lokal skifting mottas, skal følgende utføres umiddelbart:
  1. (NSS) Høyt skiftesignal skal vise signal ”Skifting forbudt” eller slukkes
  2. Dvergsignal skal vise signal ”Kjøring forbudt” eller slukkes
  3. Lokalstilleren skal gjøres uvirksom
  4. Lampen på lokalstilleren skal slukkes
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.3 Oppheving lokal skifting