TRV:02810

ID TRV:02810
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et område frigitt for lokal skifting skal oppheves med en forsinkelse på 10 sekund etter at ordren om oppheving er mottatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.3 Oppheving av lokal skifting