TRV:02811

ID TRV:02811
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et område frigitt for lokal skifting skal kunne forlenges med:
  1. Togvei (NSS)
  2. Skiftevei
  3. Område frigitt for lokal skifting
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.4 Forlengelse av område frigitt for lokal skifting