TRV:02812

ID TRV:02812
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Miljørisikoanalyse: Før oppstart av vegetasjonskontroll i sideterrenget skal det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver risikoer for ytre miljø ved utførelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre forringelse av naturverdier som finnes i området der vegetasjonskontrollen planlegges utført.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
Nyttige lenker jernbanekompetanse.no