TRV:02813

ID TRV:02813
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved skoghogst eller andre tiltak i tilknytting til verneområder, steder med prioriterte arter eller utvalgte naturtyper skal alltid Fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes på forhånd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon