TRV:02815

ID TRV:02815
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sikt til signaler: Siktavstanden til signaler skal tilfredsstille krav gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sikre at det er tilstrekkelig sikt for lokfører til å oppfatte signalbildet på tilstrekkelig avstand slik at lokfører kan agere iht. signalbildet som vises.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt