TRV:02816

ID TRV:02816
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon