TRV:02816

ID TRV:02816
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sikt til skilt: Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sikre at det er tilstrekkelig sikt for lokfører til å oppfatte skiltet på tilstrekkelig avstand slik at lokfører kan agere iht. skiltet som vises.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt