TRV:02818

ID TRV:02818
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Innbøying: Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at luftledningsanlegg har tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet